Deportarea românilor în Uniunea Sovietică

Refugiați din Basarabia

Refugiați din Basarabia

Deportarea românilor în Uniunea Sovietică a fost o parte a politicii staliniste de epurare etnică a “naționalităților străine (neruse)” (“инонациональностей”) din zonele învecinate frontierelor URSS-ului. Deportații erau mutați în așa numitele “așezări speciale” (спецпоселения). În perioada 12 – 13 iunie 1941, cu doar puțin timp înaintea declanșării Operațiunii Barbarossa, au fost deportați 30.000 de membri ai familiilor “contrarevoluționarilor și naționaliștilor” din regiunile Cernăuți și Izmail (în momentul respectiv în componență RSS Ucrainiene) și din RSS Moldovenească, în RSS Kazahă, RSSA Komi, ținutul Krasnoiarsk și regiunile Omsk și Novosibirsk.

În timpul celui de-al doilea război mondial, deoarece România s-a alăturat Germaniei Naziste în războiul antisovietic, au fost deportați și alți români, alături de alte grupuri etnice din Crimeea și Caucazul de Nord. În iunie 1942, românii și câteva alte naționalități au fost deportați din ținutul Krasnodar și regiunea Rostov.

Prizonierii de război români în URSS

Din a doua jumătate a războiului, un mare număr de prizonieri de război români au muncit în diferite lagăre de muncă, pe întreg teritoriul sovietic.

În aprilie 1946, Viaceslav Molotov declara că, în 1945, au fost repatriați 61.662 prizonieri români de război, 20.411 se oferiseră voluntari în diviziile românești încadrate în Armata Roșie (Divizia Tudor Vladimirescu, Divizia Horia, Cloșca și Crișan) și aproximativ 50.000 erau condamnați în lagăre de muncă.

Îți recomandăm și :

  • Regiunea Principatul Moldova, inclusiv Basarabia. Basarabia a fost parte din România modernă timp de 22 de ani, de la 27 martie (9 aprilie) 1918, când Sfatul Țării, parlamentul Republicii Democratice Moldovenești a votat în favoarea unirii cu România. Aceasta a durat până la 28 iunie 1940. Atunci, după un ultimatum expansionist al guvernului sovietic adresat României privind ...

  • Judeţele şi regiunile istorice ale României Mari după 1926 România Mare (România interbelică, România Întregită) - termenul „România Mare” („România Întregită”) a intrat în uz după Tratatul de la Versailles din 1920, nu ca un concept iredentist sau expansionist, ci ca o stare de fapt obiectivă, în comparație cu dimensiunile geo-politice anterioare. România dintre cele două răz ...

  • Stema - Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (în limba moldovenească/ română cu alfabet chirilic: Република Советикэ Сочиалистэ Молдовеняскэ, în limba rusă: Молда́вская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика) a fost o republică constituentă a Uniunii Sovietice din 2 august 1940 până în 1941 și din 1945 până în 1991. Cont ...

  • Imagine dintr-un lagar de munca chinezesc Un lagăr de muncă este un tip de penitenciar, unde condamnații își ispășesc pedepsele prin muncă corecțională. Lagărele de muncă au numeroase trăsături comune cu sclavia și cu închisorile. Condițiile de viața în lagărele de muncă variază foarte mult funcție de stăpânii respectivului stabiliment. Pe durata stalinismului, lagărele de ...

  • Basarabia a fost un oblast (1812–1871) iar mai târziu o gubernie (1871–1917) în cadrul Imperiului Rus. Teritoriul a fost răpit Moldovei prin Tratatul de la București (1812), care a urmat războiului ruso-turc din anii 1806-1812. Gubernia a fost desființată în octombrie 1917, o dată cu proclamarea Republicii Democratice Moldovenești. Anexare În momentul în care Imperiul Rus a observat slăbirea Imperiului Otoman, a ocupat jumătatea de est a Moldovei, ...