Lista domnilor Țării Românești

Tara romaneascaMai jos se află o listă de domni ai Țării Românești, de la prima sa mențiune până la unirea din 1859 cu Moldova.

Este de menționat faptul că până la Basarab I – Întemeietorul, cnezii și voievozii amintiți au stăpânit doar câte o porțiune din viitoarea formațiune statală.

Perioadă Nume Genealogie
12??-1241 Bezerenbam voievod al Țării Ilaut (Oltenia?)
12??-1241 Mișelav voievod al formațiuni statale de pe râul Argeș
1247-1277/9 Litovoi (Lytuoy / Lytuon / Litavor) voievod al unei formațiuni statale din Oltenia (Țara Litua); urmașul lui Bezerenbam ?
1247-1272/5 Seneslav voievod al unei formațiuni statale de pe râul Argeș; urmașul lui Mișelav ?
1247-1272/5 Ioan cneaz (voievod?) al unei formațiuni dintre Jiu și Olt
1247-1272/5 Farcaș (Fărcaș) cneaz (voievod?) al unei formațiuni din Vâlcea, probabil pe Lotru
1277/9-c.1290 Bărbat voievod al unei formațiuni statale din Oltenia; fratele lui Litovoi
c.1290 – c.1300 Negru Vodă sau Radu Negru – legendar voievod al unei formațiuni statale de pe râul Argeș
c.1290 sau 1300 – c.1310 Thocomerius (Tocomer / Tihomir / Tugomir / Toctomerie) tatăl lui Basarab I – Întemeietorul
c.1310 – 1352 Basarab I – Întemeietorul fiul lui Thocomerius; prima mențiune sigură: 1323-1324, domn al Țării Românești; stăpânea și Basarabia veche, sudul teritoriului dintre Prut și Nistru (Bugeac)
1352 – 16 nov. 1364 Nicolae Alexandru fiul lui Basarab I – Întemeietorul
16 nov. 1364 – c.1377 Vladislav I (Vlaicu Vodă) fiul lui Nicolae Alexandru
c.1377 – 1383 Radu I fiul lui Nicolae Alexandru
c.1383 – sep. 1386 Dan I Fiul lui Radu I
sep. 1386 – nov. 1394 Mircea cel Bătrân Fiul lui Radu I
nov. 1394 – ian. 1397 Vlad I Fiul lui Dan I
ian. 1397 – ian. 1418 Mircea cel Bătrân Fiul lui Radu I
ian. 1418 – aug. 1420 Mihail I Fiul lui Mircea cel Bătrân
aug. 1420 – 1422 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1422 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1423 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1423 – 1424 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1424 – 1426 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1426 – 1427 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1427 Radu al II-lea Prasnaglava (Chelul) Fiul lui Mircea cel Bătrân
1427 – 1431 Dan al II-lea Fiul lui Dan I
1431 – dec. 1436 Alexandru I (Aldea) Fiul lui Mircea cel Bătrân
dec. 1436 – 1442 Vlad al II-lea Dracul Fiul lui Mircea cel Bătrân
1442 Mircea al II-lea Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
august 1442 – 1443 Basarab al II-lea Fiul lui Dan al II-lea
1443 – 1447 Vlad al II-lea Dracul Fiul lui Mircea cel Bătrân
1447 – 1448 Vladislav al II-lea Fiul lui Dan al II-lea
1448 Vlad al III-lea Țepeș Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
1448 – 1456 Vladislav al II-lea Fiul lui Dan al II-lea
1456 – nov. 1462 Vlad al III-lea Țepeș Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
nov. 1462 – nov. 1473 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
nov. 1473 – dec. 1473 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
dec. 1473 – 1474 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
1474 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
oct. 1474 – ian. 1475 Radu al III-lea cel Frumos Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
ian. 1475 – nov. 1476 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
nov. 1476 – dec. 1476 Vlad al III-lea Țepeș Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
dec. 1476 – nov. 1477 Basarab al III-lea cel Bătrân (Laiotă) Fiul lui Dan al II-lea
nov. 1477 – sep. 1481 Basarab al IV-lea cel Tânăr (Țepeluș) Fiul lui Basarab al II-lea
1481 Mircea al II-lea (Domnie incertă) Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
sep. 1481 – nov. 1481 Vlad al IV-lea Călugărul Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
nov. 1481 – apr. 1482 Basarab al IV-lea cel Tânăr (Țepeluș) Fiul lui Basarab al II-lea
apr. 1482 – sep. 1495 Vlad al IV-lea Călugărul Fiul lui Vlad al II-lea Dracul
sep. 1495 – apr. 1508 Radu cel Mare (al IV-lea) Fiul lui Vlad al IV-lea Călugărul
apr. 1508 – oct. 1509 Mihnea I cel Rău Fiul lui Vlad al III-lea Țepeș
oct. 1509 – feb. 1510 Mircea al III-lea (Miloș) Fiul lui Mihnea I cel Rău
feb. 1510 – ian. 1512 Vlad al V-lea cel Tânăr (Vlăduț) Fiul lui Vlad al IV-lea Călugărul
ian. 1512 – sep. 1521 Neagoe Basarab Fiul lui Pirvu Craiovescu
sep. 1521 – oct. 1521 Teodosie Fiul lui Neagoe Basarab
oct. 1521 – nov. 1521 Vlad (Dragomir Călugărul) filiație necunoscută
nov. 1521 – dec. 1522 Teodosie Fiul lui Neagoe Basarab
dec. 1522 – apr. 1523 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
apr. 1523 – nov. 1523 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea
nov. 1523 – ian. 1524 Radu al VI-lea Bădica Fiul lui Radu cel Mare
ian. 1524 – iun. 1524 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
iun. 1524 – sep. 1524 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea
sep. 1524 – apr. 1525 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
apr. 1525 – aug. 1525 Vladislav al III-lea Nepotul lui Vladislav al II-lea
aug. 1525 – ian. 1529 Radu de la Afumați (al V-lea) Fiul lui Radu cel Mare
ian. – feb. 1529 Basarab al V-lea (Domnie incertă) Probabil strănepot al lui Mihail I
ian. 1529 – iun. 1530 Moise Vodă Fiul lui Vladislav al III-lea
iun. 1530 – sep. 1532 Vlad al VI-lea Înecatul Fiul lui Vlad al V-lea cel Tânăr
sep. 1532 – sep.1534 Vlad al VII-lea Vintilă (de la Slatina) Fiul lui Radu cel Mare
sep. 1534 – nov. 1534 Radu Paisie (Petru de la Argeș) Fiul lui Radu cel Mare
nov. 1534 – iun. 1535 Vlad al VII-lea Vintilă (de la Slatina) Fiul lui Radu cel Mare
iun. 1535 – mar. 1545 Radu Paisie (Petru de la Argeș) Fiul lui Radu cel Mare
mar. 1545 – nov. 1552 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare
nov. 1552 – mai 1553 Radu Ilie Haidăul
mai 1553 – feb. 1554 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare
mar. 1554 – dec. 1557 Pătrașcu cel Bun Fiul lui Radu Paisie
ian. 1558 – sep. 1559 Mircea Ciobanul Fiul lui Radu cel Mare
sep. 1559 – iun. 1568 Petru cel Tânăr Fiul lui Mircea Ciobanul
iun. 1568 – apr. 1574 Alexandru al II-lea Mircea Nepotul lui Mihnea I cel Rău
mai 1574 Vintilă (a domnit 4 zile) Fiul lui Pătrașcu cel Bun
mai 1574 – sep. 1577 Alexandru al II-lea Mircea Fiul lui Mircea al III-lea
sep. 1577 – iul. 1583 Mihnea al II-lea Turcitul Fiul lui Alexandru al II-lea Mircea
iul. 1583 – apr. 1585 Petru Cercel Fiul lui Pătrașcu cel Bun
apr. 1585 – mai 1591 Mihnea al II-lea Turcitul Fiul lui Alexandru al II-lea Mircea
mai 1591 – aug. 1592 Ștefan Surdul Fiul lui Ioan Vodă cel Viteaz
sep. 1592 – sep. 1593 Alexandru al III-lea cel Rău Nepotul lui Alexandru Lăpușneanu
sep. 1593 – aug. 1601 Mihai Viteazul
sep. 1601 – mar. 1602 Radu Mihnea Fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul
aug. 1602 – dec. 1610 Radu Șerban
dec. 1610 – mar. 1611 Ocupația principelui Transilvaniei Gabriel Bathory
mar. 1611 – mai 1611 Radu Mihnea
iun. 1611 – sep. 1611 Radu Șerban
sep. 1611 – aug. 1616 Radu Mihnea
aug. 1616 Gavril Movilă Fiul lui Simion Movilă
sep. 1616 – mai 1618 Alexandru Iliaș
iun. 1618 – iul. 1620 Gavril Movilă Fiul lui Simion Movilă
aug. 1620 – aug. 1623 Radu Mihnea
aug. 1623 – nov. 1627 Alexandru Coconul Fiul lui Radu Mihnea
nov. 1627 – oct. 1629 Alexandru Iliaș
oct. 1629 – iul. 1632 Leon Tomșa Pretins fiu al lui Ștefan Tomșa, domnitorul Moldovei
iul. 1632 – sep. 1632 Radu Iliaș Fiul lui Alexandru Iliaș
sep. 1632 – apr. 1654 Matei Basarab Descendent al boierilor Craiovești
apr. 1654 – ian. 1658 Constantin Șerban Basarab Fiul lui Radu Șerban
mar. 1658 – nov. 1659 Mihnea al III-lea Pretins fiu al domnitorului Radu Mihnea
nov. 1659 – sep. 1660 Gheorghe Ghica
sep. 1660 – nov. 1664 Grigore I Ghica Fiul lui Gheorghe Ghica
dec. 1664 – mar. 1669 Radu Leon Fiul lui Leon Tomșa
mar. 1669 – feb. 1672 Antonie Vodă din Popești
feb. 1672 – nov. 1673 Grigore I Ghica Fiul lui Gheorghe Ghica
nov. 1673 – nov. 1678 Gheorghe Duca
nov. 1678 – oct. 1688 Șerban Cantacuzino Nepotul lui Radu Șerban
oct. 1688 – mar. 1714 Constantin Brâncoveanu Nepotul lui Șerban Cantacuzino
mar. 1714 – dec. 1715 Ștefan Cantacuzino Nepotul lui Șerban Cantacuzino
dec. 1715 – nov. 1716 Nicolae Mavrocordat Strănepotul lui Alexandru Iliaș
nov. 1716 – feb. 1719 Ioan Mavrocordat Fratele lui Nicolae Mavrocordat
mar. 1719 – sep. 1730 Nicolae Mavrocordat Strănepotul lui Alexandru Iliaș
sep. 1730 – oct. 1730 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
oct. 1730 – oct. 1731 Mihai Racoviță
oct. 1731 – apr. 1733 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
apr. 1733 – nov. 1735 Grigore al II-lea Ghica
nov. 1735 – sep. 1741 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
sep. 1741 – iul. 1744 Mihai Racoviță
iul. 1744 – apr. 1748 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
apr. 1748 – aug. 1752 Grigore al II-lea Ghica
aug. 1752 – iun. 1753 Matei Ghica Fiul lui Grigore al II-lea Ghica
iun. 1753 – feb. 1756 Constantin Racoviță
feb. 1756 – aug. 1758 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
aug. 1758 – iun. 1761 Scarlat Ghica
iun. 1761 – mar. 1763 Constantin Mavrocordat Fiul lui Nicolae Mavrocordat
mar. 1763 – ian. 1764 Constantin Racoviță
ian.1764 – aug. 1765 Ștefan Racoviță Fiul lui Mihai Racoviță
aug. 1765 – dec. 1766 Scarlat Ghica
dec. 1766 – oct. 1768 Alexandru Ghica Fiul lui Scarlat Ghica
oct. 1768 – nov. 1769 Grigore al III-lea Ghica Nepotul lui Grigore al II-lea Ghica
nov. 1769 – mai 1770 Administrație militară rusă
mai 1770 – oct. 1771 Emanuel Giani-Ruset
oct. 1771 – iul. 1774 Administrație militară rusă
sep. 1774 – oct. 1782 Alexandru Vodă Ipsilanti
oct. 1782 – iul. 1783 Nicolae Caradja
iul. 1783 – mar. 1786 Mihai Suțu
mar. 1786 – iun. 1790 Nicolae Mavrogheni
mar. 1791 – ian. 1793 Mihai Suțu
ian. 1793 – 1796 Alexandru Moruzi
aug. 1796 – nov. 1797 Alexandru Vodă Ipsilanti
nov. 1797 – ian. 1799 Constantin Hangerli
feb. 1799 – oct. 1801 Alexandru Moruzi
oct. 1801 – mai 1802 Mihai Suțu
iun. 1802 – aug. 1802 Caimacam: Alexandru Suțu Nepotul lui Mihai Suțu
aug. 1802 – aug. 1806 Constantin Ipsilanti
aug. 1806 – oct. 1806 Alexandru Suțu
oct. 1806 – mai 1807 Constantin Ipsilanti
dec. 1806 – mai 1812 Administrație militară rusă
aug. 1812 – sep. 1818 Ioan Gheorghe Caradja
nov. 1818 – ian. 1821 Alexandru Suțu Nepotul lui Mihai Suțu
mar. 1821 – mai 1821 Tudor Vladimirescu
mai 1821 – iun. 1822 Administrație militară turcă
iun. 1822 – apr. 1828 Grigore al IV-lea Ghica
mai 1828 – apr. 1834 Administrație militară rusă condusă de Pavel Kiseleff
apr. 1834 – oct. 1842 Alexandru D. Ghica Fratele lui Grigore al IV-lea Ghica
dec. 1842 – iun. 1848 Gheorghe Bibescu
14 iun. 1848 – 28 iul. 1848 Guvernul revoluționar provizoriu
28 iul. 1848 – 13 sep. 1848 Locotenență domnească
sep. 1848 – iun. 1849 Caimacam:Constantin Cantacuzino
iun. 1849 – oct. 1853 Barbu Știrbei
oct. 1853 – iul. 1854 Administrație militară rusă
iul. 1854 – aug. 1854 Administrație militară turcă
aug. 1854 – mar. 1856 Administrație militară austriacă
sep. 1854 – iun. 1856 Barbu Știrbei
iun. 1856 – oct. 1858 Caimacam: Alexandru D. Ghica
oct. 1858 – ian. 1859 Caimacami: Ioan Manu, Emanoil Băleanu, Ioan Al.Filipide
24 ian. 1859 Alexandru Ioan Cuza

Îți recomandăm și :

  • Aceasta este o listă de domnitori ai Moldovei, de la primele atestări în secolul XIII la unirea cu Muntenia (Valahia), proclamată de Alexandru Ioan CUZA la 24 ianuarie (pe stil vechi) 1859. Primele atestări documentare ale Moldovei  Anii de domnie  Domnitorul  Detalii  cca.1247  Olaha Voievod  secolul al XIV-lea  Costea Voievod Marca ungară de apărare a lui Dragoş  Anii de domnie  Domnitorul ...

  • Radu al III-lea cel Frumos Radu al III-lea cel Frumos, cunoscut și sub numele de Radu cel Frumos, este domn al Țării Românești de patru ori (1462-1473, 1473-1474, 1474, 1474-1475). Este fiul lui Vlad Dracul și vine la domnie cu ajutor turcesc, ajutor dat de sultanul Mahomed al II-lea împotriva fratelui său vitreg, Vlad Țepeș. În copilărie fusese ostatic la Poartă împreună c ...

  • Vlad al II-lea Dracul Vlad II Dracul (n. cca. 1390 - d. 1447) a fost domnitor al Țării Românești între 1436 și 1442 și din nou din 1443 până în 1447. Membru al familiei Basarabilor și fiu al lui Mircea cel Bătrân. Domnitorul Țării Românești era în mod oficial vasal al regelui Ungariei. Era și comandant de frontieră cu responsabilitatea de a proteja comerțul și drumurile com ...

  • Mircea cel Bătrân și Mihail I, fiul său. Pictură aflată în bolnița Mănăstirii Cozia Mihail I (voievod al Țării Românești între ianuarie 1418 - august 1420), fiu al lui Mircea cel Bătrân și asociat la domnie fie din 1408 (după P. P. Panaitescu sau O. Iliescu), fie din 1399 (după Nicolae Iorga) sau chiar 1393 (după Emil Vârtosu), are o domnie scurtă și agitată. Petre P. Panai ...

  • Familia Mavrocordat la Biserica Stavropoleos Ioan A. Mavrocordat, (n. 23 iulie 1684 la Constantinopol. d. 23 noiembrie 1719 la București) a fost caimacam în Moldova: 7 octombrie 1711 - 16 noiembrie 1711 și domnitor în Muntenia: 2 decembrie 1716 - 6 martie 1719. Este fiul lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul și frate cu Nicolae Mavrocordat. A devenit caimacam în Moldova după ...