Lista domnitorilor Moldovei (1247 – 1859)

Moldavia secole.ro

Aceasta este o listă de domnitori ai Moldovei, de la primele atestări în secolul XIII la unirea cu Muntenia (Valahia), proclamată de Alexandru Ioan CUZA la 24 ianuarie (pe stil vechi) 1859.

Primele atestări documentare ale Moldovei

 Anii de domnie
 Domnitorul  Detalii
 cca.1247  Olaha Voievod
 secolul al XIV-lea  Costea Voievod

Marca ungară de apărare a lui Dragoş

 Anii de domnie
 Domnitorul  Detalii
 1351/2 – 1353/4 Dragoş Voievod
 1354 – 1358  Sas Voievod  fiul lui Dragoş Voievod
 1359  Balc Voievod  fiul lui Sas

Principatul independent Moldova

 Anii de domnie
 Domnitorul  Detalii
 1359 – 1365 Bogdan I  Întemeietorul statului independent Moldova şi al dinastiei voievodale
 1365 – 1373 Laţcu Voievod
 fiul lui Bogdan I
 1373 – 1375  Costea Voievod  Domn asociat
 1375 – 1391 Petru I  fiul Muşatei (Margareta), soţia lui Laţcu
 mar. 1392 – dec. 1394 Roman I  fiul Muşatei
 1394 – 1399  Ştefan I  filiaţie incertă
 1399 – 1400 Iuga Ologul  filiaţie incertă
 1400 – 1432 Alexandru cel Bun  fiul lui Roman I
 1432 – 1433  Iliaş I  ( Ilie )
 1433 – 1435  Ştefan al II-lea
 1435 – 1436  Iliaş I  ( Ilie )
 1436 – 1442 Iliaş I şi Ştefan al II-lea
 1442 – 1447  Ştefan al II-lea
 iul.-sept. 1447  Petru al II-lea
 1447 – 1448 Roman al II-lea (fiul lui Iliaş I)
 1448 – 1449  Petru al II-lea
 1449  Ciubăr Vodă  domnie incertă
 feb.-oct. 1449  Alexăndrel  fiul lui Iliaş I
 1449 – 1451 Bogdan al II-lea  fiul lui  Alexandru cel Bun
 1451 – 1452 Petru al III-lea Aron  fiul lui  Alexandru cel Bun
 1452 – 1454 Alexăndrel
 1454 – 1455 Petru al III-lea Aron
 1455  Alexăndrel
 1455 – 1457 Petru al III-lea Aron
 1457 – 1504 Ştefan III-lea (Ştefan cel Mare) fiul lui  Bogdan al II-lea
 1504 – 1517 Bogdan al III-lea (Bogdan cel grozav şi orbu) fiul lui  Ştefan cel Mare
 1517 – 1527 Ştefan al IV-lea (Ştefăniţă) fiul lui  Bogdan al III-lea
 1527 – 1538 Petru Rareş fiul lui  Ştefan cel Mare
 1538 – 1540 Ştefan Lăcustă fiul lui  Ştefan cel Mare
 1540 – 1541 Alexandru Cornea fiul lui  Bogdan al III-lea
 1541 – 1546 Petru Rareş
 1546 – 1551  Iliaş al II-lea Rareş fiul lui  Petru Rareş
 1551 – 1552 Ştefan al VI-lea (Ştefan Rareş) fiul lui  Petru Rareş
 sept. 1552 Ioan Joldea
 1552 – 1561 Alexandru Lăpuşneanul fiul lui  Bogdan al III-lea
 1561 – 1563 Despot Vodă (Ioan Iacob Heraclide)
 1563 – 1564 Ştefan Tomşa
 1564 – 1568 Alexandru Lăpuşneanul
 1568 – 1572 Bogdan IV (Bogdan Lăpuşneanul) fiul lui  Alexandru Lăpuşneanul
 1572 – 1574 Ioan Vodă cel Viteaz (Ioan Vodă cel Cumplit) fiul lui  Ştefan al IV-lea
 1574 – 1577 Petru Şchiopul
 nov.-dec. 1577 Ioan Nicoară Potcoavă
 1578 – 1579 Petru Şchiopul
 1579 – 1582 Iancu Sasul fiul lui  Petru Rareş
 1582 – 1591 Petru Şchiopul
 1591 – 1592 Aron Tiranul (cel cumplit) Prima domnie, fiul lui  Alexandru Lăpuşneanul
 1592 Alexandru cel Rău nepotul lui  Alexandru Lăpuşneanul, urma în scaunul domnesc dar nu a domnit în Moldova, fiind transferat pe scaunul Ţării Româneşti
 aug.-oct. 1592 Petru Cazacul  fiul lui  Alexandru Lăpuşneanul
 1592 – 1595 Aron Tiranul (cel cumplit)  Domnia a doua
 1595 Ştefan Răzvan filiaţie incertă
 1595 – 1600 Ieremia Movilă
 mai.-sept. 1600 Mihai Viteazul Domn al Ţării Româneşti (1593-1601), Domn al Transilvaniei (1599-1600)
 iun-nov 1600 Locotenenţă domnească
 1600 – 1606 Ieremia Movilă
 iun.-iul. 1606 Constantin Movilă  fiul lui Ieremia Movilă
 1606 – 1607 Simion Movilă  fratele lui Ieremia Movilă
 1607 Mihail Movilă  fiul lui Simion Movilă
 1607 Constantin Movilă  fiul lui Ieremia Movilă
 1607 Mihail Movilă
 1607 – 1611 Constantin Movilă
 1611 – 1615 Ştefan al IX-lea Tomşa (Ştefan Tomşa II)  se dădea fiul a lui Ştefan Tomşa
 1615 – 1616 Alexandru Movilă
 1616 – 1619 Radu Mihnea
 1619 – 1620 Gaspar Graziani
 1620 – 1621 Alexandru Iliaş  a domnit şi în Ţara Românească
 1621 – 1623 Ştefan al IX-lea Tomşa
 1623 – 1626 Radu Mihnea
 1626 – 1629 Miron Barnovschi-Movilă
 1629 – 1630 Alexandru Coconul
 1630 – 1631 Moise Movilă  fiul lui Simion Movilă
 1631 – 1633 Alexandru Iliaş  a domnit şi în Ţara Românească
 1633 Miron Barnovschi-Movilă
 1633 – 1634  Moise Movilă
 1634 – 1653 Vasile Lupu
 3-28 apr. 1653 Gheorghe Ştefan
 apr.-iul. 1653 Vasile Lupu
 1653 – 1658 Gheorghe Ştefan
 1658 – 1659 Gheorghe Ghica  a domnit şi în Ţara Românească
 2-21 nov. 1659 Constantin Şerban Basarab  fostul domn al Munteniei
 1659 – 1661 Ştefăniţă Lupu  fiul lui Vasile Lupu
 ian.-feb. 1661 Constantin Şerban Basarab
 feb.-sept. 1661 Ştefăniţă Lupu
 1661 – 1665  Eustatie Dabija
 1665 – 1666  Gheorghe Duca  a domnit şi în Ţara Românească
 1666 – 1668  Iliaş Alexandru  fiul lui Alexandru Iliaş
 1668 – 1672  Gheorghe Duca   a domnit şi în Ţara Românească
 1672 – 1673 Ştefan Petriceicu
 nov. 1673 Dumitraşcu Cantacuzino  se trage de la Cantacuzinii de la Anhialos
 1673 – 1674 Ştefan Petriceicu
 1674 – 1675 Dumitraşcu Cantacuzino
 1675 – 1678 Antonie Ruset (Rosetti)
 1678 – 1683 Gheorghe Duca  a domnit şi în Ţara Românească
 1683 – 1684 Ştefan Petriceicu
 1684 – 1685 Dumitraşcu Cantacuzino
 1685 – 1693 Constantin Cantemir
 mar.-apr. 1693 Dimitrie Cantemir  fiul lui Constantin Cantemir
 1693 – 1695 Constantin Duca
 1695 – 1700 Antioh Cantemir  fiul lui Constantin Cantemir
 1700 – 1703 Constantin Duca
 15 iun.-sept. 1703 Logofăt Ioan Buhuş
 1703 – 1705  Mihai Racoviţă  nepot de vară a lui Şerban Cantacuzino
 1705 – 1707 Antioh Cantemir
 1707 – 1709  Mihai Racoviţă
 1709 – 1710 Caimacam – Logofăt Ioan Buhuş
 1709 – 1710 Nicolae Mavrocordat  strănepot de la soră a lui Alexandru Iliaş
 1710 – 1711 Dimitrie Cantemir

Moldova în Epoca Fanariotă

 Anii de domnie
 Domnitorul  Detalii
 iul.-26_sept. 1711 Caimacam Lupu Costachi mare vornic
 26_sept.-8_nov. 1711 Caimacam Ioan Mavrocordat  dragoman
 1711 – 1715 Nicolae Mavrocordat
 1715 – 1726 Mihai Racoviţă
 1726 – 1733 Grigore al II-lea Ghica  nepot de fiu a lui Gheorghe Ghica, a domnit în Muntenia
1733 – 1735 Constantin Mavrocordat  fost domn al Munteniei
 1735 – 1739 Grigore al II-lea Ghica
 3_sept.-oct. 1739 Administraţie militară rusă
 1739 – 1741 Grigore al II-lea Ghica
 1741 – 1743 Constantin Mavrocordat
1743 – 1747 Ioan N. Mavrocordat
1747 – 1748 Grigore al II-lea Ghica
 1748 – 1749 Constantin Mavrocordat
 20_aug.-7_dec. 1749 Iordache Stavrachi
 1749 – 1753 Constantin Racoviţă  a domnit şi în Muntenia
 1753 – 1756 Matei Ghica  fiul lui Grigore al II-lea Ghica
 1756 – 1757 Constantin Racoviţă
 1757 – 1758 Scarlat Ghica  fiul lui Grigore al II-lea Ghica
 1758 – 1761 Ioan Teodor Callimachi  Calmasul
 1761 – 1764 Grigore Callimachi fiul lui Ioan Teodor Callimachi
 1764 – 1767  Grigore al III-lea Ghica  nepot de frate a lui Grigore al II-lea Ghica
 1767 – 1769  Grigore Callimachi
 iun.-dec. 1769  Constantin Mavrocordat
 27_sept._1769 – sept._1774  Administraţie militară rusă
 1774 – 1777  Grigore al III-lea Ghica
 1777 – 1782  Constantin Moruzi
 1782 – 1785 Alexandru I Mavrocordat (Deli-bey adică Prinţul nebun)  fiul lui Constantin Mavrocordat
 1785 – 1786 Alexandru II Mavrocordat (Firaris adică Fugarul)  fiul lui Ioan Mavrocordat
 1786 – 1788 Alexandru Vodă Ipsilanti fost domn al Munteniei
 iun._1788 – 24_iul._1791  Administraţie militară austriacă
 1788 – 1789 Manole (Emanuel) Giani-Ruset
 oct._1788 – 29_dec._1791  Administraţie militară rusă
 mart.-dec. 1792 Alexandru Moruzi  fiul lui C. Moruzi, a domnit şi în Muntenia
 1792 – 1795 Mihai Suţu “Draco”
 1795 – 1799 Alexandru Callimachi
 1799 – 1801 Constantin Ipsilanti  fiul lui Alexandru Ipsilanti
 1801 – 1802 Alexandru Suţu
 19_sept.-28_oct. 1802 Logofăt Iordache Conta şi alţi caimacami
 1802 – 1806 Alexandru Moruzi
 1806 Scarlat Callimachi  fiul lui Alexandru Callimachi
 1806 – 1807 Alexandru Moruzi
 1806 – 1812  Administraţie militară rusă
 mar.-iul. 1807 Alexandru Hangerli
 1807 – 1810 Scarlat Callimachi  nu a condus propriu-zis
 7-31_dec. 1806 Caimacam Iordache Ruset-Roznovanu
 1_ian._1807 – 26_iul._1812 Mitropolit Veniamin Costache şi alţi caimacami
 1812 – 1819 Scarlat Callimachi
 20_iun.-nov. 1819 Seneschals Manu şi Iacovachi Rizos-Nerulos (?)
 1819 – 1821 Mihail Suţu  nepot de fiu a lui Mihail Suţu
 29_mar.-mai 1821 Caimacam Mitropolit Veniamin Costache
 apr. 1821 Eteria lui Alexandru Ipsilanti
 feb._1821 – 10_iul._1822 Caimacam Ştefan Vogoride
 16_mai_1821 – iul._1822  Administraţie militară turcă
 1822 – 1828 Ioan Sandu Sturdza
 26_apr._1828 – apr._1834 Administraţie militară rusă
 1834 – 1849 Mihail Sturdza
 1849 – 1853 Grigore Alexandru Ghica
 18_oct._1853 – 4_sept._1854  Administraţie militară rusă
 1854 – 1856 Grigore Alexandru Ghica
 3-10_iul. 1856 Consiliu administrativ extraordinar
 11_iul._1856 – 17_feb._1857 Caimacam Teodor Balş
 17_feb.(stil vechi)_1857 – oct._1858 Caimacam Nicolae Vogoride
 oct. 1858 – 5 ian. 1859(stil vechi) Căimăcămia de trei: Ştefan Catargiu (se retrage la 20 octombrie 1858, îi urmează I. A. Cantacuzino); Vasile Sturdza şi Anastasie Panu
5 ian.1859 – 24 ian.1862(stil vechi) Alexandru Ioan CUZA Sub domnia lui Cuza are loc unirea principatelor Moldovei şi Munteniei şi formarea Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei

 

Îți recomandăm și :

  •      Data desfăşurării  Locul Bătăliei  Adversarul Rezultatul Bătăliei 12 aprilie 1457  Bătălia de la Doljeşti  oastea condusă de Petru Aron, domnul Moldovei  victoria lui Ştefan cel Mare 14 aprilie 1457  Bătălia de la Orbic  oastea condusă de Petru Aron, domnul Moldovei  victoria lui Ştefan cel Mare 22 iunie 1462  Primul asediu al cetăţii Chilia  garnizoană maghiaro-munteană  înfrîngerea lui Ştefan cel ...

  • Bogdan I, domn al Moldovei (1359 - 1367) Bogdan I, Domnitor al Moldovei (1359 - 1365), este considerat întemeitorul Moldovei independente, cu reşedinţa la Baia. „Descălecătorul” Dragoş, reuşise să înfiinţeze, în partea de est a Maramureşului, o nouă entitate teritorială, în calitate de Marcă Ungară, numită Moldova, după râul cu acelaşi nume. Moldova lui Dragoş şi a urmaşilo ...

  • Un afiş al Revoluţiei de la 1848 din România. Este prima dovadă de folosire a tricolorului românesc. Marea Schismă religioasă din 1054 a însemnat negarea drepturilor românilor ortodocși din Transilvania de a practica religios ortodoxia. Ca atare, românii au fost considerați doar o națiune tolerată, deși au costituit întotdeauna populația majoritară a Transilvaniei. Pentru a f ...

  • Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei (1673 - 1723) Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 - d. 1723), domn al Moldovei (1693 şi 1710 - 1711), autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, om politic şi scriitor român. Viaţa şi cariera politică Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673, în localitatea Silişteni din ...

  • Domnitor al Moldovei Prima domnie septembrie 1552 - 18 noiembrie 1561 Alexandru Lăpuşneanul (1552 - 1568) A fost ridicat la domnie prin puterea poloneza, şi prin urmare, tara a fost plasată sub suzeranitatea Poloniei, depunând jurământ de fidelitate regelui polonez, şi obligându-se să-i dea în timp de război 700 de călăreţi. Această politică dusă de Lăpuşneanu faţă ...