Petru Rareş (1483 - 1546)

Petru Rareş (1483 – 1546)

În rândul domnilor moldoveni din veacul al XVI-lea, istoria a aşezat la loc de mare cinste pe voievodul Petru Rareş, fiul nelegitim al lui Ştefan cel Mare.

Bogdan al III-lea Vodă cel grozav şi orbu

Bogdan al III-lea Vodă cel grozav şi orbu (1479 – 1517)

A fost singurul fiu legitim supravieţuitor al lui Ştefan cel Mare…

Ştefan al III-lea (Ştefan cel Mare şi Sfînt), domn al Moldovei (1433 - 1504)
Bogdan al II-lea Muşat, domn al Moldovei (1409 - 1451)

Bogdan al II-lea Muşat, domn al Moldovei (1409 – 1451)

Printre cei mai importanţi voievozi ai Moldovei (deşi a avut o domnie scurtă) se numără şi Bogdan al II-lea…

Alexandru cel Bun (1400 - 1432)

Alexandru cel Bun (1400 – 1432)

Alexandru cel Bun, fiul lui Roman I Muşatinul, vine la domnia Ţării Moldovei susţinut militar de Mircea cel Bătrîn…

Roman I, domn al Moldovei (1392 - 1394)

Roman I, domn al Moldovei (1392 – 1394)

El a fost fiul Muşatei (cea care a dat numele dinastiei princiare a Muşatinilor) şi al lui Costea, unul dintre fiii lui Bogdan I

Petru I Muşat, domn al Moldovei (1375 - 1391)

Petru I Muşat, domn al Moldovei (1375 – 1391)

În ordinea reprodusă în cronicile moldoveneşti şi în diploma lui Alexandru cel Bun din 7 ianuarie 1403, Petru I Muşatinul a urmat în scaunul voievodal al Moldovei după Laţcu.

Bogdan I, domn al Moldovei (1359 - 1367)

Bogdan I (1359 – 1365) – Întemeietorul statului independent Moldova şi al dinastiei voievodale

Bogdan I, Domnitor al Moldovei (1359 – 1365), este considerat întemeitorul Moldovei independente, cu reşedinţa la Baia.

Dragoş-Vodă

Dragoş-Vodă, domn al Mărcii Moldova (1351 – 1353)

Una dintre problemele cele mai controversate din istoriografia noastră, „descălecatul” lui Dragoş în Moldova, este, totuşi, un fapt incontestabil, demonstrat, de altfel, de evoluţia ulterioară a statalităţii româneşti de la est de Carpaţi.