Renașterea națională a României

Un afiş al Revoluţiei de la 1848 din România. Este prima dovadă de folosire a tricolorului românesc.

Un afiş al Revoluţiei de la 1848 din România. Este prima dovadă de folosire a tricolorului românesc.

Marea Schismă religioasă din 1054 a însemnat negarea drepturilor românilor ortodocși din Transilvania de a practica religios ortodoxia. Ca atare, românii au fost considerați doar o națiune tolerată, deși au costituit întotdeauna populația majoritară a Transilvaniei. Pentru a fi recunoscuți ca cetățeni, românii trebuiau să se convertească la catolicism. Iancu de Hunedoara este un exemplu tipic în acest sens. În unele orașe transilvănene precum Brașov (pe atunci cetatea săseascăKronstadt), românilor nu li s-a permis nici măcar să locuiască între zidurile cetății.

Imperiul Otoman a început din secolul al XVII-lea să desemneze domni fanarioți (adică creștini aflați sub control otoman și originari din cartierul Fanar al Istanbulului) atât în Moldova cât și în Valahia. Motivul esențial al acestei decizii politice externe a Porții Otomane era asigurarea că episoade precum politicile independente și pro-europene duse de Dimitrie Cantemir sau Constantin Brâncoveanu nu se vor mai repeta. În esență, această intervenție în treburile interne ale Valahiei și Moldovei însemna o accentuare a controlului asupra Țărilor române. Totuși, demn de remarcat, primul sistem școlar organizat de stat ia ființă sub domnii fanarioți.

România rupându-şi cătuşele pe Câmpia Libertăţii, pictură de Constantin Daniel Rosenthal

România rupându-şi cătuşele pe Câmpia Libertăţii, pictură de Constantin Daniel Rosenthal

Romantismul a adus în prim plan problema națională în Imperiile Europene și totodată a propagat ideea Statului Național. Imperii, ca cel Habsburgic cuprindeau o multitudine de nationalități, așa cum ar fi: români, cehi, slovaci, sârbi, sloveni, italieni, unguri, polonezi, etc.

Precum în majoritatea țărilor europene, Revoluția de la 1848 a cuprins și Moldova, Țara Românească și Transilvania, fiind clar precedată de mișcarea pandurilor lui Tudor Vladimirescu în 1821. Scopurile revoluționarilor români – independența completă pentru primele două țări române și emanciparea națională în cea de a treia – au rămas neîndeplinite, dar au constituit baza unor evoluții următoare.

In 1859, adunările ad-hoc ale Moldovei și Valahiei, profitând de o lacună a actelor redactate de Marile Puteri cu privire la țarile române, au ales același domnitor – Alexandru Ioan Cuza, în ciuda opoziției acestor Mari Puteri. Prin această dublă alegere (la 5 ianuarie și 24 ianuarie 1859) a fost creat Principatul România (mai corect: Principatele Unite ale Valahiei și Moldovei). România da, dar o Românie fără Transilvania, care din 1867 a fost încorporată regatului ungar de catre Imperiul Habsburgic, transformat pentru 51 de ani (până în 1918) în Imperiul Austro-Ungar.

Emanciparea românilor în Transilvania a continuat însă. Românilor li s-a permis accesul în Universitățile Imperiale, cristalizandu-se astfel Școala Ardeleană și impunându-se ca idee politică de anvergură ideea latinității românilor. În 1861, Asociația Transilvană pentru Literatură și Cultură a poporului român (ASTRA) a fost fondată la Sibiu (pe atunci Hermannstadt), fiind protejată de guvernul local compus în majoritate din germani.

Cronologie

1812 – Rusia anexează Basarabia
1829 – Tratatul de la Adrianopol: Rusia declară protectoratul asupra Moldovei și Valahiei
1834 – Rușii se retrag din Moldova și Țara Românească;
1846 – Uniune vamală dintre Moldova și Valahia;
1848 – Revoluțiile eșuează în principate și în Transilvania;
Războiul Crimeii – Rusia reocupă Moldova și Valahia;
1856 – Retragere rusă parțială după Războiul Crimeeii;
1858 – Are loc Convenția de la Paris;
1859 – Alexandru Ioan Cuza unește Moldova și Valahia sub domnia sa;
1861 – ASTRA este fondată;
1862 – Uniune formală a Moldovei și Valahiei pentru a forma principatul România;
1867 – Formarea Monarhiei Duble Austro-Ungaria, cu dominației maghiară crescândă asupra Transilvaniei;
1918 – După Primul Război Mondial, “România Mare” incorporează Transilvania, Basarabia și Bucovina, dar și Moldova și Valahia.

Îți recomandăm și :

  •      Data desfăşurării  Locul Bătăliei  Adversarul Rezultatul Bătăliei 12 aprilie 1457  Bătălia de la Doljeşti  oastea condusă de Petru Aron, domnul Moldovei  victoria lui Ştefan cel Mare 14 aprilie 1457  Bătălia de la Orbic  oastea condusă de Petru Aron, domnul Moldovei  victoria lui Ştefan cel Mare 22 iunie 1462  Primul asediu al cetăţii Chilia  garnizoană maghiaro-munteană  înfrîngerea lui Ştefan cel ...

  • Aceasta este o listă de domnitori ai Moldovei, de la primele atestări în secolul XIII la unirea cu Muntenia (Valahia), proclamată de Alexandru Ioan CUZA la 24 ianuarie (pe stil vechi) 1859. Primele atestări documentare ale Moldovei  Anii de domnie  Domnitorul  Detalii  cca.1247  Olaha Voievod  secolul al XIV-lea  Costea Voievod Marca ungară de apărare a lui Dragoş  Anii de domnie  Domnitorul ...

  • Stema Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești au fost un stat format prin unirea dintre Moldova și Țara Românească în 1859 sub un singur domnitor. Statul acoperea regiunile Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și sudul Basarabiei (adică Cahul, Bolgrad și Ismail). Unirea dintre cele două principate a fost primul pas ...

  • Regiunea Principatul Moldova, inclusiv Basarabia. Basarabia a fost parte din România modernă timp de 22 de ani, de la 27 martie (9 aprilie) 1918, când Sfatul Țării, parlamentul Republicii Democratice Moldovenești a votat în favoarea unirii cu România. Aceasta a durat până la 28 iunie 1940. Atunci, după un ultimatum expansionist al guvernului sovietic adresat României privind ...

  • Stema regatului României Regatul României, între 1859 și 1877, a evoluat de la o „uniune personală” a două principate, Moldova și Țara Românească, la un regat condus de un singur prinț, Carol I de Hohenzollern, care este ales domn al României. În 1877/1878 România își obține independența. Prin tratatele de pace din 1878 de la San-Stefano și Berlin, România obține a patra sa p ...